Årsstämma Brösarps Byagille 2021

Kallelse till digital årsstämma i Brösarps Byagille 3 mars 2021 kl. 18.00.

Betalande medlem år 2020 inbjuds att delta i möte och omröstning enligt stadgarna. Mötet hålls via datorn i videokonferensverktyget Zoom, med inloggning från 17.30 för den som vill testa Zoom. Om du vill medverka så mejlar du till sekreteraren Bitte Müller-Hansen på  bitte@kvalitec.se senast den 1 mars att du vill delta, så kommer du att få en länk för att logga in på Zoom-mötet.

Verksamhetsberättelsen finns att läsa här!

Dagordningen finns här!

Vi hoppas på förståelse för att årsstämman ges på detta sätt i år med hänsyn tagen till de restriktioner som råder.

För byagillets räkning
Leif Richard
Ålderman