Seniorboende i Brösarp

Bli gammal och bo kvar i Brösarp!

Trots all snö och svårt väglag samlades drygt 50 personer på inbjudan från Byagillet och SPF till en diskussion om vad som är viktigt för goda levnadsvillkor som gammal i Brösarp.

SPF:s förre ordförande Kjell Fröjdh hälsade välkommen.

Därefter inledde Bodil Nilsson med att berätta om hur arkitekten Lillemor Husberg utgått från vad hon själv önskat, då hon skapade Vigs ängar. För henne var det viktigt att få leva självständigt, med vänner och med stöd i närheten.

Eftersom andelen äldre ökar, har frågan om äldres boende blivit aktuell i hela landet.  I Brösarp med omgivningar är 60 % av invånarna över 50 år, och 45 % över 60 år. Kommun och stat bör stå för en grundtrygghet, men det kommer att bli nödvändigt att ta egna initiativ för att få goda livsvillkor som gammal.

J Anders Johansson från aktionsgruppen ”Himlajord”, informerade om hur man startat grupper kring äldreboende i bl. a Brantevik och Sjöbo. ”Himlajord” består av ett antal privatpersoner som engagerat sig i frågan om boendeformer för äldre.

Diskussionen skedde sedan i smågrupper, som redovisade vad de kommit fram till.

GEMENSKAP var det önskemål, som alla instämde i. Behovet är stort av trivsamma lokaler, dit man kan gå för att få sällskap, läsa tidningar, lösa korsord, ta en kopp kaffe och umgås med andra på ett anspråkslöst sätt. De bör ligga i närheten av bostaden. Byagillets ordförande Gunbritt Johansson berättade om de välbesökta ”tjejträffar,” som ordnas en gång i månaden och tanken att Gästgiveriet kanske kunde ordna ”herrmiddagar” och/eller förmiddagskaffe i Skänken väcktes. Även förslag om träffar på Caféet diskuterades. Kommunen och Österlenhem bör också tillfrågas, om vad de kan erbjuda i lokalväg.

EN BRA BOSTAD + GOD MAT + TREVLIG SAMVARO =  ett recept på bra levnadsvillkor, när man blir äldre. Pensionärer kan beställa och äta middag på Brinkehem (55:- ). Ett förslag var att förhöra sig om att få ett ”pensionärspris” på Gästgiveriet.

LOKAL FÖR FEST OCH FIRANDE efterlystes. Finns det sådana i byn?

HUSHÅLLSHJÄLP  och TRÄDGÅRDSHJÄLP  Det har tidigare varit möjligt att få trädgårdsarbete och målning utfört som beredskapsarbete.

Det går inte längre. Ett förslag var att samordna, när vi behöver insatser, och anmäla vårt intresse till de småföretagare som finns på orten.

GRÄSKLIPPNING  och SNÖSKOTTNING

Tänk om vi kunde få igång kontakten mellan äldre och unga, genom att anlita ungdomar till att klippa gräs och skotta snö! En LISTA med namn på ungdomar resp. kunder vore bra. Men var skall den finnas?

FIXARMALTE kan anlitas för hjälp med gardiner m.m. påmindes vi om.

TRYGGHETSBOENDE och BOSTADSBYGGE FÖR ÄLDRE I BRÖSARP

diskuterades också. Anders Johansson informerade om att Riksbyggen kommer att titta närmare på tomten invid Brf Gullvivan inom kort.  Knut Anderssons tomt mittför Vårdcentralen föreslogs som mycket lämplig, både med tanke på att den ligger centralt och att den är plan. Ytterligare en tomt, strax intill kyrkogården, togs upp som tänkbar för bostäder åt äldre. Det bör finnas tillgång till gästrum i denna typ av bostäder.

Sammanfattat av Bodil Nilsson