Dendrocopos major

Större hackspett (Dendrocopos major)

Större hackspett (Dendrocopos major)