Brösarps Byagille

”Ingen församling i vårt land har vördnadsvärdare anor än bystämman.
Hon är moder åt både häradsting och riksdag.”
Sigurd Erixon, 1929


Brösarps Byagilles logotyp.Från byalag till byagille
Byordning, byalag eller grannlag är samhällsbildningar med gamla anor. Det var en sammanslutning av jordägarna i byarna från tiden då en del betesmarker och jordlotter var gemensamma. I början av förra sekelskiftet då enskifte och laga skifte genomfördes sprängdes byalagen och förlorade därmed sin viktigaste betydelse. Som ersättning för de gamla byalagen har det på många håll bildats en modern form av bysammanslutningar där kravet för medlemskap inte längre är att äga i mantal satt jord. I Brösarp finns sedan 1974 en sådan sammanslutning: Brösarps byagille.

Brösarps Byagille
Brösarps Byagille är i dag en politiskt obunden paraplyorganisation som omfattar gamla Brösarps socken och kransbyarna inom gamla Brösarps kommun. Byagillet främjar gemenskap mellan invånarna i bygden och tar tillvara ortens intressen; månar om dess utveckling genom att påverka och samverka med kommun, myndigheter och andra organisationer. Brösarps Byagille har också en kulturfrämjande och traditionsbevarande uppgift och genomför varje år en rad arrangemang för att knyta bygdens befolkning närmare varandra: Brösarpsdagen, barnens dag, allsångskvällar, Nationaldagen, Österlen lyser och kulturföreningens föreläsningar.

Medlemskap i Brösarps Byagille
Enskilt medlemskap 100 kr
Familjemedlemskap 150 kr
Bankgiro 5584-7347

Summan sätts in på Brösarps Byagilles bankgiro tillsammans med namn och adress.

Välkommen!

Sparbanken Syd logo.
Brösarps Byagille sponsras av Sparbanken Syd.