Brösarps förskola – I Ur och Skur

Under invigningen av I Ur och Skur-förskolans vindskydd fick barnen plantera taklök, precis som vi gjorde på vindskyddets sedumtak. Därefter kalasade alla på taket genom Eve Maltais kulinariska taklökswok.
Under invigningen av I Ur och Skur-förskolans vindskydd fick barnen plantera taklök, precis som vi gjorde på vindskyddets sedumtak. Därefter kalasade alla på taket genom Eve Maltais kulinariska taklökswok.

Första I Ur och Skur-förskolan på Österlen

Har man korta ben är det nära ner till marken när man ramlar. Och mjukast ramlar man ju på mossa, gräs eller snö. I Brösarp finns böljande backar, djupa skogar och öppna hedmarker – ända inpå förskolans husknut. Den varierande naturen upptäcker gärna barnen på Utsiktens förskola.

Sedan 2013 arbetar förskolan helt och hållet efter Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-pedagogik där ett upplevelsebaserat lärande ligger i fokus. I naturen kan alla olika inlärningstyper hitta sin egen utmaning, i det lilla eller stora, kika med lupp eller klättra i träd. I vår närliggande skogsdunge har vi ett uteklassrum och i alla vädersträck finns spännande miljöer som vi gör utflykter till.

Att vistas både inne och ute är en central del i pedagogiken och dagligen gör ledarna val kring vad som passar bäst för individen, gruppen och aktiviteten. Samtliga pedagoger på förskolan har gått Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-utbildning och har dessutom ett ständigt utbud av kurser och träffar för vidareutbildning och fördjupning inom pedagogiken.

Våra rymliga och ljusa lokaler ligger i samma byggnad som skolan vilket ger oss möjlighet att ta del av varandras verksamheter när det passar. Bibliotek och gymnastiksal ryms också i skolans lokaler. Vi har två olika gårdar där vi erbjuder de minsta barnen en egen lugnare miljö på husets baksida medan de större barnen får utrymme på framsidan. Tillsammans erbjuder de en kuperad och överskådlig utemiljö med möjlighet till många olika aktiviteter. På baksidan finns också vårt vindskydd med grästak där barnen sover middag i lugn och ro. Förskolans utemiljö är under ständig utveckling i samarbete med barn och föräldrar. Under 2014 kommer en ny matplats att färdigställas utomhus.

I dag går ett 40-tal barn på förskolan och de delas upp i tre avdelningar; Näbbmusen för 1–2-åringar, Husmusen för 3–4-åringar och Skogsmusen för 5–6-åringar. I skolans kök, vägg i vägg med förskolan, tillagar Anna maten som serveras i förskolans lokaler eller ute på gården.

För mer information eller om ni vill komma på besök, hör av er!
Ann-Kristin Montán
Rektor och förskolechef

Mer om Utsiktens förskola på Tomelilla kommuns hemsida

Relaterat

”Förskola flyttar ut undervisningen” P4 Kristianstad Sveriges Radio 2012-05-25
”Barnens nya klassrum – en skogsdunge” P4 Kristianstad Sveriges Radio 2013-08-21