Brösarp station

Loket Berg med vagnar vid Brösarps station på Skånska Järnvägars första trafikdag den 18 juli 1971. Foto Lennart Sandén, SkJ

Loket Berg med vagnar vid Brösarps station på Skånska Järnvägars första trafikdag den 18 juli 1971. Foto Lennart Sandén, SkJ